آخرین بروزرسانی جداول دوره ها: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶- ۱۹:۵۰

تذکر مهم: در جداول ذیل، ۱۰% تخفیف ثبت نام از طریق سایت منظور شده است.

دوره های 3Dmax و Vray و Corona

  
نام دوره
تاریخ شروع
زمان‌بندی
شهریه ۹۶
شهریه ۹۷
استاد
حضوری
غیرحضوری
--- ظرفیت تکمیل شد ---
3DSMAX & VRAY
تری‌دی‌اس‌مکس و وی ری معماری
۱۳۹۶/۱۱/۲۱
شنبه ها
۹ -۱۳
۱۲۴ ساعت
۷۹۰ هزار تومان
_
امین شفی زاده
--- ظرفیت تکمیل شد ---
3DSMAX & VRAY
تری‌دی‌اس‌مکس و وی ری معماری
۱۳۹۶/۱۲/۰۹
۲ و ۴شنبه
۱۴-۱۷
۱۲۴ ساعت
۷۹۰ هزار تومان
_
امین شفی زاده
--- ظرفیت تکمیل شد ---
3DSMAX & VRAY
تری‌دی‌اس‌مکس و وی ری معماری
۱۳۹۶/۱۲/۱۰
۵شنبه ها
۱۴-۱۷:۳۰
۱۲۴ ساعت
۷۹۰ هزار تومان
_
امین شفی زاده
3DSMAX & VRAY
تری‌دی‌اس‌مکس و وی ری معماری
۱۳۹۷/۱/۱۹
۱ و ۳شنبه
۱۷-۱۹
۱۲۴ ساعت
۷۹۰ هزار تومان
۱۲۴ ساعت
۸۹۰ هزار تومان
امین شفی زاده
3DSMAX & VRAY
تری‌دی‌اس‌مکس و وی ری معماری
۱۳۹۷/۰۲/۰۶
۵شنبه ها
۹-۱۳
۱۲۴ ساعت
۷۹۰ هزار تومان
۱۲۴ ساعت
۸۹۰ هزار تومان
امین شفی زاده
3DSMAX & VRAY
تری‌دی‌اس‌مکس و وی ری معماری
۱۳۹۷/۰۲/۱۷
۲ و ۴شنبه
۱۷-۱۹
۱۲۴ ساعت
۷۹۰ هزار تومان
۱۲۴ ساعت
۸۹۰ هزار تومان
امین شفی زاده
پست پروداکشن
فتوشاپ + شیت بندی
۱۳۹۷/۲/۱۶
۱ و ۳شنبه
۱۹-۱۷
۴۲ ساعت
۵۹۰ هزار تومان
_
امین شفی زاده
CORONA
کرونا
۱۳۹۶/۱۲/۰۹
۲ و ۴شنبه
۱۶:۳۰-۱۹
۶۲ ساعت
۳۹۰ هزار تومان
_
امین شفی زاده

دوره های AUTOCAD و REVIT و نقشه کشی

  
نام دوره
تاریخ شروع
زمان‌بندی
شهریه ۹۶
شهریه ۹۷
حضوری
غیرحضوری
AUTOCAD 2D & 3D
+ نقشه کشی معماری و سازه
۱۳۹۷/۱/۲۰
۱ شنبه
۹-۱۳
۵۲ ساعت
۷۹۰ هزار تومان
_
AUTOCAD 2D & 3D
+ نقشه کشی معماری و سازه
۱۳۹۷/۰۲/۱۵
۱ و ۳شنبه
۱۴:۳۰-۱۷
۵۲ ساعت
۷۹۰ هزار تومان
۵۲ ساعت
۷۹۰ هزار تومان
REVIT ARCHITECTURE
رویت کامل معماری
۱۳۹۷/۱/۱۹
شنبه
۱۴:۳۰-۱۹
۵۲ ساعت
۷۹۰ هزار تومان
۵۲ ساعت
۶۹۰ هزار تومان

دپارتمان معماری و معماری داخلی

نام دوره
تاریخ شروع
زمان برگزاری
شهریه ۹۶
شهریه ۹۷
حضوری
غیرحضوری
مـعـــمــــــــــاری
(برای غیر معماران)
۱۳۹۶/۱۰/۰۲
شنبه ها
۱۰-۱۹
۶۴۴ ساعت
۸.۵۸ میلیون تومان
_
مـعـمـــــاری داخلی
۱۳۹۷/۰۴/۰۲
شنبه ها
۱۰-۱۹
۴۸۴ ساعت
۵.۸۷ میلیون تومان
۴۸۴ ساعت
۶.۳ میلیون تومان
نقشه خوانی و نقشه کشی
معماری + سازه
۱۳۹۷/۱/۲۰
۱ شنبه
۹-۱۳
۵۲ ساعت
۷۹۰ هزار تومان
_
نقشه خوانی و نقشه کشی
معماری + سازه
۱۳۹۷/۲/۱۵
۱ و ۳شنبه
۱۴:۳۰-۱۷
۵۲ ساعت
۷۹۰ هزار تومان
_
نقشه خوانی و نقشه کشی
الکتریکی + مکانیکی
1396/05/05
پنجشنبه، 20-17
۵۲ ساعت
۶۹۰ هزار تومان
_
فاز ۲ معماری
1396/04/14
دوشنبه، 13-15:30
چهارشنبه، 13-15:30
۵۲ ساعت
۶۹۰ هزار تومان
_
فاز ۲ سازه
1396/04/12
دوشنبه، 13-15:30
چهارشنبه، 13-15:30
۵۲ ساعت
۶۹۰ هزار تومان
_
فنگ‌شویی
1396/05/16
سه شنبه، 15-20
38 ساعت
370 هزار تومان
_
پتینه و دکوپاژ
1396/05/14
یک شنبه، 15-17
سه شنبه، 15 تا 17
34 ساعت
340 هزار تومان
_
طراحی آشپزخانه و کابینت
1396/05/22
دوشنبه، 12-10
36 ساعت
470 هزار تومان
_
ماکت سازی
1396/05/08
دوشنبه، 18-15
32 ساعت
490 هزار تومان
_
راندوی معماری
1396/04/16
یک شنبه، 15-17
سه شنبه، 15 تا 17
30 ساعت
460 هزار تومان
_
پرسپکتیو
1396/04/17
دوشنبه، 13-15:30
چهارشنبه، 13-15:30
28 ساعت
450 هزار تومان
_
مصالح شناسی
1396/04/24
دوشنبه، 18-15:30
چهارشنبه، 18-15:30
24 ساعت
460 هزار تومان
_

دپارتمان نرم افزارهای سازه و عمران

نام دوره
طول دوره
نفرات
استاد
حضوری
مجازی
تاریخ شروع
زمان برگزاری
  
REVIT STRUCTURE
رویت کامل سازه
42ساعت
470 هزار تومان
2 تا 8
مهندس پاینده
1396/05/16
2 و 4 شنبه
18-20
ABAQUS
50 ساعت
970 هزار تومان
2 تا 8
مهندس پاینده
1396/05/21
1 و 3 شنبه
14-17
Etabs & Safe
100 ساعت
1.68 میلیون تومان
2 تا 8
دکتر بادپی
1396/05/21
2 شنبه
10-13
Safe
50 ساعت
980 هزار تومان
2 تا 8
دکتر جم
1396/05/22
2 شنبه، 9-13
Robot Structure
40 ساعت
890 هزار تومان
2 تا 8
مهندس فرامرزیار
1396/05/09
1 و 3 شنبه
15-17
Xsteel
50 ساعت
980 هزار تومان
2 تا 8
مهندس فرامرزیار
1396/05/08
1 و 3 شنبه
14-17
OpenSees
25 ساعت
450 هزار تومان
2 تا 8
مهندس پایور
1396/05/17
2 و 4 شنبه
14-17
Plaxis
35 ساعت
870 هزار تومان
2 تا 8
مهندس فرامرزیار
1396/05/24
2 و 4 شنبه
17-20
FLAC
40 ساعت
790 هزار تومان
2 تا 8
دکتر درویش
1396/05/28
1 و 3 شنبه
14-17
Sketchbook
20 ساعت
290 هزار تومان
2 تا 8
مهندس یاشار فردیس
1396/05/25
5 شنبه
10:30-13
Ecotect
20 ساعت
290 هزار تومان
2 تا 8
مهندس احمدرضا محمدی
1396/05/25
5 شنبه
10:30-13

دپارتمان آزمونهای حرفه ای

کد کلاس
نام دوره
طول دوره
استاد
تاریخ شروع
زمان برگزاری
پیش نیاز
کد کلاس
نام دوره
طول دوره
استاد
تاریخ شروع
زمان برگزاری
پیش نیاز
955301
کارشناس دادگستری
(ساختمان و معماری)
100 ساعت
990 هزار تومان
مهندسان
حشمت، اعلایی، منفرد
-
-
ندارد
955001
طراحی نظام مهندسی معماری
36 ساعت
570 هزار تومان
مهندس امین شفی زاده
1396/04/21
شنبه، 14-16
سه شنبه، 14-16
ندارد
955101
آمادگی آزمون نظارت معماری
34 ساعت
540 هزار تومان
مهندس مرتضی حشمتی
1396/04/28
یکشنبه، 14-16
چهار شنبه، 14-16
ندارد
955201
آمادگی آزمون اجرای معماری
32 ساعت
530 هزار تومان
مهندس پوریا اعلایی
1396/04/25
پنجشنبه، 14-16
ندارد
955201
آمادگی آزمون نظارت عمران
54 ساعت
670 میلیون تومان
دکتر داوری
1396/04/21
چهارشنبه، 14-17
ندارد
955201
آمادگی آزمون محاسبات عمران
54 ساعت
670 میلیون تومان
دکتر سید هاشمی
1396/04/20
شنبه، 18-16
سه شنبه، 18-16
ندارد
955201
آزمون تاسیسات مکانیکی
64 ساعت
970 هزار تومان
دکتر سید هاشمی
1396/04/25
یکشنبه، 14-17
چهار شنبه، 14-17
ندارد
955201
آزمون تاسیسات الکتریکی
55 ساعت
890 هزار تومان
دکتر سید هاشمی
1396/04/28
یکشنبه، 17-20
چهار شنبه، 17-20
ندارد
955201
آزمون نقشه برداری
75 ساعت
1.19 میلیون تومان
مهندس مانا
1396/04/24
شنبه، 17-20
سه شنبه، 17-20
ندارد
955301
بازرسی جوش
20 ساعت
380 هزار تومان
مهندس داریوش ناصری
-
دوشنبه، 16-18
پنج شنبه، 16-18
ندارد

دپارتمان تحصیلات تکمیلی

کد کلاس
نام دوره
طول دوره
استاد
تاریخ شروع
زمان برگزاری
پیش نیاز
کد کلاس
نام دوره
طول دوره
استاد
تاریخ شروع
زمان برگزاری
پیش نیاز
955301
زبان تخصصی معماری
30 ساعت
490 هزار تومان
مهندس
بادریان
-
شنبه و دوشنبه ها - 16 تا 20
ندارد
955301
ایستایی و فن ساختمان
عناصر و جزئیات
35 ساعت
570 هزار تومان
دکتر تمیمی
-
یکشنبه و چهارشنبه ها - 16 تا 20
ندارد
955301
تنظیم شرایط محیطی
تاسیسات ساختمان
40 ساعت
590 هزار تومان
مهندس آذرپناه
-
شنبه و دوشنبه ها - 16 تا 20
ندارد
955301
تاریخ معماری جهان
تاریخ معماری معاصر
40 ساعت
590 هزار تومان
مهندس صبوری
-
یکشنبه و چهارشنبه ها - 16 تا 20
ندارد
955301
درک عمومی معماری
مبانی نظری معماری
24 ساعت
370 هزار تومان
دکتر احمدی
-
سه شنبه و پنجشنبه ها - 16 تا 20
ندارد
955301
اسکیس معماری
40 ساعت
570 هزار تومان
مهندس صدیقی
-
شنبه و دوشنبه ها - 16 تا 20
ندارد