آخرین بروزرسانی جداول دوره ها: 1396/05/31- 17:15

تذکر مهم: در جداول ذیل، 10% تخفیف ثبت نام از طریق سایت منظور شده است.

دپارتمان نرم افزارهای معماری

نام دوره
طول دوره
نفرات
استاد
حضوری
مجازی
تاریخ شروع
روز برگزاری
  
3DSMAX & VRAY
تری‌دی‌اس‌مکس و وی ری معماری
124 ساعت
790 هزار تومان
2 تا 8
امین شفی زاده
1396/07/06
5شنبه ها
10-13
3DSMAX & VRAY
تری‌دی‌اس‌مکس و وی ری معماری
124 ساعت
790 هزار تومان
2 تا 8
امین شفی زاده
1396/07/26
2 و 4 شنبه
18-20
VRAY
وی ری
62 ساعت
390 هزار تومان
2 تا 8
امین شفی زاده
1396/05/23
2 و 4 شنبه
18-20
CORONA
کرونا
62 ساعت
390 هزار تومان
2 تا 8
امین شفی زاده
1396/04/13
2 و 4 شنبه
16-18
AUTOCAD 2D & 3D
دو بعدی و سه بعدی
52 ساعت
690 هزار تومان
2 تا 8
امین شفی زاده
1396/07/01
شنبه ها
14-16:30
AUTOCAD 2D & 3D
دو بعدی و سه بعدی
52 ساعت
690 هزار تومان
2 تا 8
امین شفی زاده
1396/07/27
5شنبه ها
14-16:30
REVIT ARCHITECTURE
رویت کامل معماری
52 ساعت
690 هزار تومان
2 تا 8
امین شفی زاده
1396/07/01
شنبه ها
16:30-19
REVIT ARCHITECTURE
رویت کامل معماری
52 ساعت
690 هزار تومان
2 تا 8
امین شفی زاده
1396/07/27
5شنبه ها
16:30-19
فتوشاپ کامل معماری
شیت بندی + پست پروداکشن
42 ساعت
470 هزار تومان
2 تا 8
جمشیدفر
1396/04/14
2 و 4 شنبه
18-20
( راینو ) RHINO
52 ساعت
690 هزار تومان
2 تا 8
حمید خمامی
1396/04/20
1 و 3 شنبه
14-16
LUMION
15 ساعت
270 هزار تومان
2 تا 8
یاسمین بهبهانی
1396/04/21
2 شنبه
15-18
( گرس هاپر ) GRASSHOPPER
15 ساعت
290 هزار تومان
2 تا 8
حمید خمامی
1396/04/28
ش و 4 شنبه
15-18
SKETCHUP
32 ساعت
370 هزار تومان
2 تا 8
علیرضا سرمست
1396/04/22
5 شنبه
18-20
ARCHICAD
65 ساعت
670 هزار تومان
2 تا 8
علیرضا سرمست
1396/05/05
5 شنبه
16-18
AFTER EFFECT
32 ساعت
370 هزار تومان
2 تا 8
بهاری
1396/05/05
5 شنبه
18-20

دپارتمان معماری و معماری داخلی

کد کلاس
نام دوره
طول دوره
نفرات
تاریخ شروع
زمان برگزاری
پیش نیاز
کد کلاس
نام دوره
طول دوره
نفرات
تاریخ شروع
زمان برگزاری
پیش نیاز
9532003
مـعـــمــــــــــاری
(برای غیر معماران)
--------
(جهت مشاهده توضیحات کامل دوره، روی دکمه "توضیحات" کلیک فرمایید)
ندارد
9532003
مـعـمـــــاری داخلی
--------
(جهت مشاهده توضیحات کامل دوره، روی دکمه "توضیحات" کلیک فرمایید)
ندارد
9530001
نقشه خوانی و نقشه کشی
معماری + سازه
52 ساعت
690 هزار تومان
نیمه خصوصی
2 تا 9 نفر
1396/06/25
شنبه، 19-16:30
ندارد
9530001
نقشه خوانی و نقشه کشی
الکتریکی + مکانیکی
64 ساعت
670 هزار تومان
نیمه خصوصی
2 تا 9 نفر
1396/05/05
پنجشنبه، 20-17
نقشه خوانی و نقشه کشی
معماری + سازه
9531001
فاز 2 معماری
62 ساعت
790 هزار تومان
نیمه خصوصی
2 تا 9 نفر
1396/04/14
دوشنبه، 13-15:30
چهارشنبه، 13-15:30
نقشه خوانی و نقشه کشی
معماری + سازه
9532001
فاز 2 سازه
64 ساعت
790 هزار تومان
نیمه خصوصی
2 تا 9 نفر
1396/04/12
دوشنبه، 13-15:30
چهارشنبه، 13-15:30
نقشه خوانی و نقشه کشی
معماری + سازه
9533001
فنگ‌شویی
38 ساعت
370 هزار تومان
نیمه خصوصی
2 تا 9 نفر
1396/05/16
سه شنبه، 15-20
معماری داخلی
9534001
پتینه و دکوپاژ
34 ساعت
340 هزار تومان
نیمه خصوصی
2 تا 9 نفر
1396/05/14
یک شنبه، 15-17
سه شنبه، 15 تا 17
معماری داخلی
9535001
طراحی آشپزخانه و کابینت
36 ساعت
470 هزار تومان
نیمه خصوصی
2 تا 9 نفر
1396/05/22
دوشنبه، 12-10
ندارد
9535001
ماکت سازی
32 ساعت
490 هزار تومان
نیمه خصوصی
2 تا 9 نفر
1396/05/08
دوشنبه، 18-15
ندارد
9535001
راندوی معماری
30 ساعت
460 هزار تومان
نیمه خصوصی
2 تا 9 نفر
1396/04/16
یک شنبه، 15-17
سه شنبه، 15 تا 17
ندارد
9535001
پرسپکتیو
28 ساعت
450 هزار تومان
نیمه خصوصی
2 تا 9 نفر
1396/04/17
دوشنبه، 13-15:30
چهارشنبه، 13-15:30
ندارد
9535001
مصالح شناسی
24 ساعت
460 هزار تومان
نیمه خصوصی
2 تا 9 نفر
1396/04/24
دوشنبه، 18-15:30
چهارشنبه، 18-15:30
ندارد

دپارتمان نرم افزارهای سازه و عمران

نام دوره
طول دوره
نفرات
استاد
حضوری
مجازی
تاریخ شروع
زمان برگزاری
  
REVIT STRUCTURE
رویت کامل سازه
42ساعت
470 هزار تومان
2 تا 8
مهندس پاینده
1396/05/16
2 و 4 شنبه
18-20
ABAQUS
50 ساعت
970 هزار تومان
2 تا 8
مهندس پاینده
1396/05/21
1 و 3 شنبه
14-17
Etabs & Safe
100 ساعت
1.68 میلیون تومان
2 تا 8
دکتر بادپی
1396/05/21
2 شنبه
10-13
Safe
50 ساعت
980 هزار تومان
2 تا 8
دکتر جم
1396/05/22
2 شنبه، 9-13
Robot Structure
40 ساعت
890 هزار تومان
2 تا 8
مهندس فرامرزیار
1396/05/09
1 و 3 شنبه
15-17
Xsteel
50 ساعت
980 هزار تومان
2 تا 8
مهندس فرامرزیار
1396/05/08
1 و 3 شنبه
14-17
OpenSees
25 ساعت
450 هزار تومان
2 تا 8
مهندس پایور
1396/05/17
2 و 4 شنبه
14-17
Plaxis
35 ساعت
870 هزار تومان
2 تا 8
مهندس فرامرزیار
1396/05/24
2 و 4 شنبه
17-20
FLAC
40 ساعت
790 هزار تومان
2 تا 8
دکتر درویش
1396/05/28
1 و 3 شنبه
14-17
Sketchbook
20 ساعت
290 هزار تومان
2 تا 8
مهندس یاشار فردیس
1396/05/25
5 شنبه
10:30-13
Ecotect
20 ساعت
290 هزار تومان
2 تا 8
مهندس احمدرضا محمدی
1396/05/25
5 شنبه
10:30-13

دپارتمان آزمونهای حرفه ای

کد کلاس
نام دوره
طول دوره
استاد
تاریخ شروع
زمان برگزاری
پیش نیاز
کد کلاس
نام دوره
طول دوره
استاد
تاریخ شروع
زمان برگزاری
پیش نیاز
955301
کارشناس دادگستری
(ساختمان و معماری)
100 ساعت
990 هزار تومان
مهندسان
حشمت، اعلایی، منفرد
-
-
ندارد
955001
طراحی نظام مهندسی معماری
36 ساعت
570 هزار تومان
مهندس امین شفی زاده
1396/04/21
شنبه، 14-16
سه شنبه، 14-16
ندارد
955101
آمادگی آزمون نظارت معماری
34 ساعت
540 هزار تومان
مهندس مرتضی حشمتی
1396/04/28
یکشنبه، 14-16
چهار شنبه، 14-16
ندارد
955201
آمادگی آزمون اجرای معماری
32 ساعت
530 هزار تومان
مهندس پوریا اعلایی
1396/04/25
پنجشنبه، 14-16
ندارد
955201
آمادگی آزمون نظارت عمران
54 ساعت
670 میلیون تومان
دکتر داوری
1396/04/21
چهارشنبه، 14-17
ندارد
955201
آمادگی آزمون محاسبات عمران
54 ساعت
670 میلیون تومان
دکتر سید هاشمی
1396/04/20
شنبه، 18-16
سه شنبه، 18-16
ندارد
955201
آزمون تاسیسات مکانیکی
64 ساعت
970 هزار تومان
دکتر سید هاشمی
1396/04/25
یکشنبه، 14-17
چهار شنبه، 14-17
ندارد
955201
آزمون تاسیسات الکتریکی
55 ساعت
890 هزار تومان
دکتر سید هاشمی
1396/04/28
یکشنبه، 17-20
چهار شنبه، 17-20
ندارد
955201
آزمون نقشه برداری
75 ساعت
1.19 میلیون تومان
مهندس مانا
1396/04/24
شنبه، 17-20
سه شنبه، 17-20
ندارد
955301
بازرسی جوش
20 ساعت
380 هزار تومان
مهندس داریوش ناصری
-
دوشنبه، 16-18
پنج شنبه، 16-18
ندارد

دپارتمان تحصیلات تکمیلی

کد کلاس
نام دوره
طول دوره
استاد
تاریخ شروع
زمان برگزاری
پیش نیاز
کد کلاس
نام دوره
طول دوره
استاد
تاریخ شروع
زمان برگزاری
پیش نیاز
955301
زبان تخصصی معماری
30 ساعت
490 هزار تومان
مهندس
بادریان
-
شنبه و دوشنبه ها - 16 تا 20
ندارد
955301
ایستایی و فن ساختمان
عناصر و جزئیات
35 ساعت
570 هزار تومان
دکتر تمیمی
-
یکشنبه و چهارشنبه ها - 16 تا 20
ندارد
955301
تنظیم شرایط محیطی
تاسیسات ساختمان
40 ساعت
590 هزار تومان
مهندس آذرپناه
-
شنبه و دوشنبه ها - 16 تا 20
ندارد
955301
تاریخ معماری جهان
تاریخ معماری معاصر
40 ساعت
590 هزار تومان
مهندس صبوری
-
یکشنبه و چهارشنبه ها - 16 تا 20
ندارد
955301
درک عمومی معماری
مبانی نظری معماری
24 ساعت
370 هزار تومان
دکتر احمدی
-
سه شنبه و پنجشنبه ها - 16 تا 20
ندارد
955301
اسکیس معماری
40 ساعت
570 هزار تومان
مهندس صدیقی
-
شنبه و دوشنبه ها - 16 تا 20
ندارد