آخرین بروزرسانی جداول دوره ها: ۱۳۹۷/۱1/24 – 16:۱۸

تذکر مهم: در جداول ذیل، تا 20% تخفیف ثبت نام از طریق سایت منظور شده است.

(خانه معماری در حال حاضر هیچ نمایندگی در کل کشور ندارد)

نرم افزارهای سه بعدی و پرزانته

3DSMAX & VRAY
یکشنبه و چهارشنبه
15 الی 17
تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۷/12/01
**تاریخ قطعی است**
تری‌دی‌اس‌مکس و وی‌ری معماری
مقدماتی تا حرفه ای (کاملا پروژه محور)
ارائه فیلم هر جلسه آموزشی (FULL HD)
ارائه ۷۰ ساعت فیلم دوره های قبل (FULL HD)
مدرک بین المللی (ILO)
حداکثر ظرفیت : ۹ نفر (هر نفر یک سیستم)
شهریه دوره : ۹۹۰ هزار تومان
ثبت نام از سایت : ۸۹۰ هزار تومان (۱۰% تخفیف)
Sketchup
دوشنبه و پنجشنبه
18 الی 20
تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۷/11/25
(احتمالا با دو هفته تاخیر)
اسکچاپ مقدماتی تا پیشرفته
ارائه فیلم هر جلسه آموزشی (FULL HD)
مدرک بین المللی (ILO)
حداکثر ظرفیت : ۹ نفر (هر نفر یک سیستم)
شهریه دوره : 490 هزار تومان
ثبت نام از سایت : 390 هزار تومان (۱۰% تخفیف)
 
 
3DSMAX & VRAY
یکشنبه | 10 الی 13
دوشنبه | 14 الی 17
تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۷/12/13
(احتمالا با دو هفته تاخیر)
تری‌دی‌اس‌مکس و وی‌ری معماری
مقدماتی تا حرفه ای (کاملا پروژه محور)
ارائه فیلم هر جلسه آموزشی (FULL HD)
ارائه ۷۰ ساعت فیلم دوره های قبل (FULL HD)
مدرک بین المللی (ILO)
حداکثر ظرفیت : ۹ نفر (هر نفر یک سیستم)
شهریه دوره : ۹۹۰ هزار تومان
ثبت نام از سایت : ۸۹۰ هزار تومان (۱۰% تخفیف)
3DSMAX & VRAY
یکشنبه و چهارشنبه
17 الی 19
تاریخ شروع دوره : ۱۳۹8/1/28
(احتمالا با دو هفته تاخیر)
تری‌دی‌اس‌مکس و وی‌ری معماری
مقدماتی تا حرفه ای (کاملا پروژه محور)
ارائه فیلم هر جلسه آموزشی (FULL HD)
ارائه ۷۰ ساعت فیلم دوره های قبل (FULL HD)
مدرک بین المللی (ILO)
حداکثر ظرفیت : ۹ نفر (هر نفر یک سیستم)
شهریه دوره : 1090 هزار تومان
ثبت نام از سایت : ۸۹۰ هزار تومان (2۰% تخفیف)

مانده تا رونمایی نسخه جدید CPHD (پک فوق حرفه ای Corona)

ثبت نام زود هنگام!

مانده تا رونمایی نسخه جدید VPHD (پک فوق حرفه ای Vray)

ثبت نام زود هنگام!
AUTOCAD 2D&3D
شنبه و سه شنبه
14 الی 17
تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۷/12/14
(احتمالا با دو هفته تاخیر)
اتوکد دو و سه بعدی + نقشه کشی معماری و سازه
مقدماتی تا حرفه ای (کاملا پروژه محور)
ارائه فیلم هر جلسه آموزشی (FULL HD)
ارائه ۵۰ ساعت فیلم دوره های قبل (FULL HD)
مدرک بین المللی (ILO)
حداکثر ظرفیت : ۹ نفر (هر نفر یک سیستم)
شهریه دوره : ۸۹۰ هزار تومان
ثبت نام از سایت : ۷۹۰ هزار تومان (۱۰% تخفیف)
REVIT ARCHITECTURE
شنبه و سه شنبه
17 الی 20
تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۷/12/14
(احتمالا با دو هفته تاخیر)
نرم افزار رویت معماری
مقدماتی تا حرفه ای (کاملا پروژه محور)
ارائه فیلم هر جلسه آموزشی (FULL HD)
ارائه ۵۰ ساعت فیلم دوره های قبل (FULL HD)
مدرک بین المللی (ILO)
حداکثر ظرفیت : ۹ نفر (هر نفر یک سیستم)
شهریه دوره : ۸۹۰ هزار تومان
ثبت نام از سایت : ۷۹۰ هزار تومان (۱۰% تخفیف)
نقشه خوانی و نقشه کشی
معماری و سازه
شنبه و سه شنبه
14 الی 17
تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۷/12/14
(احتمالا با دو هفته تاخیر)
نقشه کشی + اتوکد دو و سه بعدی
مقدماتی تا حرفه ای (کاملا پروژه محور)
ارائه فیلم هر جلسه آموزشی (FULL HD)
ارائه ۵۰ ساعت فیلم دوره های قبل (FULL HD)
مدرک بین المللی (ILO)
حداکثر ظرفیت : ۹ نفر (هر نفر یک سیستم)
شهریه دوره : ۸۹۰ هزار تومان
ثبت نام از سایت : ۷۹۰ هزار تومان (۱۰% تخفیف)

امتیاز شما به این صفحه

کیفیت - 96%

96%

User Rating: 3.59 ( 12 votes)