• امتیاز کلی

+++ نکات بسیار مهم +++

لطفا پیش از شروع به تکمیل فرم:

1- مبلغ مورد نظر را به شماره کارت 6104337479461392 به نام علیرضا شفی زاده واریز فرمایید.

2- مشخصات رسید پرداختی را در مرحله 3 فرم بالا (پرداخت) درج فرمایید.

  • امتیاز کلی