سوابق حرفه ای :

  • مدرس دانشگاههای تهران
  • تدریس دروس تخصصی معماری به بیش از ۴۰۰۰ دانشجو؛ از ۱۳۸۳ تاکنون
  • مولف کتب تخصصی معماری در زمینه های نرم افزار و نظام مهندسی ساختمان

سوابق تحصیلی:

  • کارشناس ارشد مهندسی معماری  از دانشگاه علوم و تحقیقات
  • کارشناس امنیت اطلاعات

سوابق حرفه ای :

  • مدرس دانشگاههای تهران
  • تدریس دروس تخصصی معماری به بیش از ۴۰۰۰ دانشجو؛ از ۱۳۸۳ تاکنون
  • مولف کتب تخصصی معماری در زمینه های نرم افزار و نظام مهندسی ساختمان

سوابق تحصیلی:

  • کارشناس ارشد مهندسی معماری  از دانشگاه علوم و تحقیقات
  • کارشناس امنیت اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید