سوابق حرفه ای :

  • عضو هیئت موسس و مدیریت فعلی مجموعه "خانه معماری"
  • موسس مجموعه طراحی و امنیت سایبری "NitroCyber"
  • مهندس طراح و ناظر نظام مهندسی کشور
  • مدرس دانشگاههای تهران
  • تدریس دروس تخصصی معماری به بیش از 4000 دانشجو؛ از 1383 تاکنون
  • مولف کتب تخصصی معماری در زمینه های نرم افزار و نظام مهندسی ساختمان

سوابق تحصیلی:

  • کارشناس ارشد مهندسی معماری  از دانشگاه علوم و تحقیقات
  • کارشناس امنیت اطلاعات

۴۰۳۹۵۹_۲۹۰۸۶۶۷۲۵۶۲۰۵_۱۵۶۲۳۳۹۹۵۴_n