گواهینامه صادر شده حداکثر تا 6 ماه پس از آخرین جلسه دوره آموزشی در موسسه نگهداری خواهد شد

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, zip, rar.
  • قیمت: 39,000 تومان