• حتما زبان ویندوز را روی EN تنظیم نمایید (روی FA درست عمل نمیکند)

دپارتمان نرم افزار

 
کد دوره
نام دوره
تاریخ شروع
ساعت
شهریه دوره
شهریه پرداختی (25% تخفیف)
98105
3DSMAX + VRAY
مرداد 98
62 ساعت
1100000
825000
98117
Sketchup + Vray
مرداد 98
35 ساعت
700000
525000
98107
REVIT architecture
مرداد 98
52 ساعت
970000
723000
98114
VRAY (for 3dmax)
مرداد 98
31 ساعت
550000
413000
98113
LUMION
مرداد 98
25 ساعت
470000
353000
98118
AUTOCAD 2D&3D
مرداد 98
42 ساعت
870000
653000
98110
3DSMAX + VRAY
شهریور 98
62 ساعت
1100000
825000
98108
RHINO + VRAY
شهریور 98
55 ساعت
970000
728000
98115
POST PRODUCTION
شهریور 98
42 ساعت
870000
653000
98106
GRASSHOPPER
شهریور 98
25 ساعت
470000
353000
98111
REVIT architecture
شهریور 98
52 ساعت
970000
723000
98112
AUTOCAD 2D&3D
شهریور 98
42 ساعت
870000
653000
98120
VRAY (for 3dmax)
شهریور 98
31 ساعت
550000
413000
98116
CORONA (for 3dmax)
شهریور 98
31 ساعت
550000
413000
98109
AUTOCAD 2D&3D
مهر 98
42 ساعت
870000
653000
98119
REVIT architecture
مهر 98
52 ساعت
970000
723000

دپارتمان معماری و معماری داخلی 

 
کد دوره
عنوان دوره
تاریخ شروع
ساعت
شهریه دوره
با تخفیف
98209
نقشه خوانی و نقشه کشی معماری وسازه
مرداد 98
42 ساعت
870000
653000
98203
فاز 2 معماری (دیتایل)
شهریور 98
52 ساعت
970000
723000
98208
ضوابط شهرداری و مقررات ملی
شهریور 98
47 ساعت
930000
698000
98206
طراحی تخصصی نما
شهریور 98
65 ساعت
1200000
900000
98201
نقشه خوانی و نقشه کشی معماری وسازه
شهریور 98
42 ساعت
870000
653000
98207
معماری داخلی
مهر 98
62 ساعت
1300000
975000
98205
معماری برای غیرمعماران
مهر 98
180 ساعت
3570000
2678000
98211
نقشه خوانی و نقشه کشی معماری وسازه
مهر 98
42 ساعت
870000
653000
98212
فاز 2 معماری (دیتایل)
آبان 98
52 ساعت
970000
723000
98210
ضوابط شهرداری و مقررات ملی
آبان 98
47 ساعت
930000
698000
98202
معماری داخلی
دی 98
62 ساعت
1300000
975000