• حتما زبان ویندوز را روی EN تنظیم نمایید (روی FA درست عمل نمیکند)

دپارتمان نرم افزار

 
کد دوره
نام دوره
تاریخ شروع
ساعت
شهریه دوره
شهریه پرداختی (25% تخفیف)
98117
Sketchup + Vray
اردیبهشت 98
35 ساعت
700000
525000
98107
REVIT architecture
اردیبهشت 98
52 ساعت
970000
723000
98114
VRAY (for 3dmax)
اردیبهشت 98
31 ساعت
550000
413000
98113
LUMION
اردیبهشت 98
25 ساعت
470000
353000
98118
AUTOCAD 2D&3D
اردیبهشت 98
42 ساعت
870000
653000
98105
3DSMAX + VRAY
خرداد 98
62 ساعت
1100000
825000
98108
RHINO + VRAY
خرداد 98
55 ساعت
970000
728000
98115
POST PRODUCTION
خرداد 98
42 ساعت
870000
653000
98106
GRASSHOPPER
خرداد 98
25 ساعت
470000
353000
98111
REVIT architecture
خرداد 98
52 ساعت
970000
723000
98112
AUTOCAD 2D&3D
خرداد 98
42 ساعت
870000
653000
98120
VRAY (for 3dmax)
خرداد 98
31 ساعت
550000
413000
98116
CORONA (for 3dmax)
خرداد 98
31 ساعت
550000
413000
98109
AUTOCAD 2D&3D
تیر 98
42 ساعت
870000
653000
98119
REVIT architecture
تیر 98
52 ساعت
970000
723000
98110
3DSMAX + VRAY
تیر 98
62 ساعت
1100000
825000

دپارتمان معماری و معماری داخلی 

 
کد دوره
عنوان دوره
تاریخ شروع
ساعت
شهریه دوره
با تخفیف
98207
معماری داخلی
اردیبهشت 98
62 ساعت
1300000
975000
98203
فاز 2 معماری (دیتایل)
اردیبهشت 98
52 ساعت
970000
723000
98208
ضوابط شهرداری و مقررات ملی
اردیبهشت 98
47 ساعت
930000
698000
98209
نقشه خوانی و نقشه کشی معماری وسازه
اردیبهشت 98
42 ساعت
870000
653000
98206
طراحی تخصصی نما
خرداد 98
65 ساعت
1200000
900000
98201
نقشه خوانی و نقشه کشی معماری وسازه
خرداد 98
42 ساعت
870000
653000
98210
ضوابط شهرداری و مقررات ملی
خرداد 98
47 ساعت
930000
698000
98205
معماری برای غیرمعماران
خرداد 98
180 ساعت
3570000
2678000
98211
نقشه خوانی و نقشه کشی معماری وسازه
تیر 98
42 ساعت
870000
653000
98202
معماری داخلی
تیر 98
62 ساعت
1300000
975000
98212
فاز 2 معماری (دیتایل)
تیر 98
52 ساعت
970000
723000