مسابقه پیامکی معماری

[circularcountdown task=”update” startDate=”” endDate=”2019/12/27 20:29:00″ timeZone=”0″ past=”false” margin=”10″ align=”center” onFinish=”function(){}” showDay=”true” showHour=”true” showMinute=”true” showSecond=”true” dayDiameter=”110″ hourDiameter=”110″ minuteDiameter=”110″ secondDiameter=”110″ dayBgWidth=”15″ hourBgWidth=”15″ minuteBgWidth=”15″ secondBgWidth=”15″ dayCircleWidth=”15″ hourCircleWidth=”15″ minuteCircleWidth=”15″ secondCircleWidth=”15″ dayBgColor=”#cccccc” hourBgColor=”#cccccc” minuteBgColor=”#cccccc” secondBgColor=”#cccccc” dayCircleColor=”#e8065c” hourCircleColor=”#e8065c” minuteCircleColor=”#e8065c” secondCircleColor=”#e8065c” dayCounterFontSize=”32″ hourCounterFontSize=”32″ minuteCounterFontSize=”32″ secondCounterFontSize=”32″ dayTextFontSize=”11″ hourTextFontSize=”11″ minuteTextFontSize=”11″ secondTextFontSize=”11″ dayCounterFontColor=”#333333″ hourCounterFontColor=”#333333″ minuteCounterFontColor=”#333333″ secondCounterFontColor=”#333333″ dayTextFontColor=”#666666″ hourTextFontColor=”#666666″ minuteTextFontColor=”#666666″ secondTextFontColor=”#666666″ dayText=”روز” hourText=”ساعت” minuteText=”دقیقه” secondText=”ثانیه” dayTextMarginTop=”0″ hourTextMarginTop=”0″ minuteTextMarginTop=”0″ secondTextMarginTop=”0″]

 

 

نحوه شرکت در مسابقه: لطفا فقط عدد گزینه مورد نظر را به شماره به 5000515545 پیامک نمایید.

جایزه مسابقه این هفته: 300 هزار تومان بن خرید از سایت خانه معماری برای 5 نفر

زمان قرعه کشی: شنبه 7 دی ماه

نحوه قرعه کشی: بصورت کاملا اتوماتیک (فیلم قرعه کشی در سایت قرار داده خواهد شد)

مسابقه پیامکی شماره 1:

منار جنبان” اصفهان واجد ویژگیهای کدام سبک معماری ایرانی است؟

1- خراسانی    2-رازی    3-آذری    4-اصفهانی

برندگان نخستین مسابقه پیامکی خانه معماری + فیلم قرعه کشی

1- 6567…910 (خانم مهرناز هادیزاده)  |||  2- 4987—913  |||  3- 8508—903 (خانم فاطمه فیلی)  |||  4- 5427—939 (خانم شقایق کیانیفر)  |||  5- 5819—936

لطفا برندگان بالا حداکثر ظرف 24 ساعت آینده نام و نام خانوادگی و آیدی اینستاگرام خود را به شماره 09013070022 پیامک فرمایند.