مسابقه پیامکی معماری

 

 

نحوه شرکت در مسابقه: لطفا فقط عدد گزینه مورد نظر را به شماره به 5000515545 پیامک نمایید.

جایزه مسابقه این هفته: 300 هزار تومان بن خرید از سایت خانه معماری برای 5 نفر

زمان قرعه کشی: شنبه 7 دی ماه

نحوه قرعه کشی: بصورت کاملا اتوماتیک (فیلم قرعه کشی در سایت قرار داده خواهد شد)

مسابقه پیامکی شماره 1:

منار جنبان” اصفهان واجد ویژگیهای کدام سبک معماری ایرانی است؟

1- خراسانی    2-رازی    3-آذری    4-اصفهانی

برندگان نخستین مسابقه پیامکی خانه معماری + فیلم قرعه کشی

1- 6567…910 (خانم مهرناز هادیزاده)  |||  2- 4987—913  |||  3- 8508—903 (خانم فاطمه فیلی)  |||  4- 5427—939 (خانم شقایق کیانیفر)  |||  5- 5819—936

لطفا برندگان بالا حداکثر ظرف 24 ساعت آینده نام و نام خانوادگی و آیدی اینستاگرام خود را به شماره 09013070022 پیامک فرمایند.