+++ نکات بسیار مهم +++

1

لطفا پیش از شروع به تکمیل فرم:

1- مبلغ 63 هزار تومان به شماره کارت 6104337479461392 به نام علیرضا شفی زاده واریز فرمایید.

2- مشخصات رسید پرداختی را در فرم زیر درج فرمایید.

2

طبق قوانین سازمان فنی و حرفه ای کشور، حداکثر تا 6 ماه پس از آزمون عملی نوبت اول مجاز به ثبت نام در آزمون عملی مجدد (نوبت دوم) خواهید بود.