• فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, zip, rar.
  • 1- مرکز خانه معماری در طی آزمون فنی و حرفه ای تنها 3 وظیفه الف- ثبت نام شما در آزمون فنی و حرفه ای، ب- اعلام زمان آزمون کتبی (از طریق تلگرام) و ج-اعلام زمان آزمون عملی از طریق سایت (https://www.archome.ir/test) را بعهده دارد.

    2- مرکز خانه معماری هیچ نقشی در فرآیند آزمون و اعلام نمرات و صدور گواهینامه ندارد، بنابراین برای کسب اطلاع در دیگر زمینه ها (بجز آنچه در بند شماره 1 ذکر شد) از طریق بخش آزمون مرکز 5 فنی و حرفه ای به شماره 02155346723 و در صورت جواب نگرفتن از طریق بازرسی کل فنی و حرفه ای کشور به شماره 02166583574 تماس حاصل فرمایید.

  • قیمت: 67,000 تومان