دوره آموزش راندو و اسکیس معماری | مقدماتی و پیشرفته + مدرک بین المللی

در دوره راندو و اسکیس معماری فنون کروکی و ترسیم انواع پرسپکتیو پرزانته و راندو، شیت و ترکیب بندی در اسکیس + مدرک بین المللی و امتیاز مهاجرتی

از 2,950,000 تومان