پایان نامه طراحی مرکز هنری؛ رویکرد تکنولوژی معماری اکوتک

طراحی مرکز هنری؛ رویکرد تکنولوژی معماری اکوتک

آنچه در این پایان نامه خواهید خواند در مورد طراحی مراکز هنری با رویکر معماری اکوتک میباشد. تعداد صفحات این پایان نامه ۱۲۴ میباشد که جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد معماری تهیه شده است. همچنین در پایان این رساله طرح پیشنهادی برای این مجموعه که مشتمل بر پلانها، نماها، مقاطع و نیز رندرهای سه بعدی طرح میباشد قرار داده شده است.

kharid-archome-ir

منابع استفاده شده در این پایان نامه

 • رنجبر، محمود و ستوده، هدایت‌الله؛ مردم‌شناسی(باتکیه بر فرهنگ مردم ایران)، تهران، دانش آفرین، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص ۱۱۱٫
 • روح‌الامین، محمود؛ مبانی انسان‌شناسی(گرد شهر با چراغ)، تهران، عطار، ۱۳۷۹، چاپ نهم، ص۲۶۷٫
 • قرائی مقدم، امان‌الله؛ مبانی جامعه‌شناسی، تهران، ابجد، ۱۳۷۴، چاپ اول، ص ۱۶۶٫
 • روح‌الامینی، محمود؛ همان، ص ۲۷۴
 • احمدی ۱۳۷۴، حقیقت و زیبایی، درس های فلسفه و هنر، نشر مرکز، تهران
 • بانی مسعود، ۱۳۸۷، پست مدرنیته و معماری، نشر خاک، اصفهان
 • برشت برتولت، ۱۳۵۷، درباره تئاتر، ترجمه فرامرز بهزاد، نشر خوارزمی، تهران
 • گروتر مولف یورگ، ۱۳۸۳، زیباشناختی در معماری، ترجمه جهانشاه پاکزاد، چاپ دانشگاه بهشتی، تهران
 • دیباج موسی، سلطان زاده حسین، ۱۳۷۷، فلسفه و معمار، دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران
 • فلامکی، محمد منصور، ۱۳۸۱، ریشه ها و گرایش های نظری معماری، نشر فضا، تهران
 • کیانی، محمد یوسف، ۱۳۸۱، معماری ایران (اسلام)، نشر سمت، تهران
 • روشه گی، ۱۳۶۷، کنش اجتماعی، ترجمه هما زنجانی زاده، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
 • پیرو آلن، ۱۳۷۰، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر روحانی، انتشارات موسسه کیهان، تهران
 • روح الامینی، محمود، ۱۳۷۰، مبانی انسان شناسی، انتشارات عطار، تهران
 • شریعتی، علی، ۱۳۵۰، فرهنگ و ایدئولوژی، انتشارات حسینیه ارشاد، تهران
 • حق شناس، فرامرز، مقاله تعاریف فرهنگ، فصلنامه دانشگاه انقلاب، شماره ۸۹
 • رید هربرت، ۱۳۷۸، معنی هنر، مترجم : نجف دریابندی ، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران
 • آریان پور الف .ح ، ۱۳۸۴، جامعه شناسی هنر ، نشر گسترده، تهران
 • دهخدا،۱۳۷۷، لغت نامه دهخدا جلد پانزدهم ، انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم از دوره جدید، تهران
 • – شاهچراغی،آزاده، پارادایم های پردیس، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران،چاپ اول ، بهار ۱۳۸۹
 • – بشیریه , حسین,نظریه های فرهنگ در قرن بیستم , موسسه فرهنگی آینده پویان , تهران , ۱۳۷۹
 • – تاجدینی , علی , مبانی هنر معنوی (مجموعه مقالات ۱),دفتر مطالعات دینی (سوره),چاپ دوم, ۱۳۷۶
 • – راس,کلی,مبانی فلسفی و روانشناختی ادراک فضا,ترجمه:أرش ارباب جلفایی ,نشر خاک ,چاپ اول, پاییز ۱۳۷۹
 • – پنز, فرانسوا_تامس,مورین, سینما و معماری (مجموعه مقالات),ترجمه :شهرام جعفری نژاد,انتشارات سروش, تهران ,۱۳۸۱
 • – مدنی پور,علی:طراحی فضای شهری(نگرشی بر فرایند اجتماعی و مکانی),ترجمه:فرهاد مرتضایی, نشر: شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری,چاپ اول ,تهران ۱۳۷۹ .
 • -گروتر,یورک,زیبا شناختی در معماری,ترجمه :جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون,انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ,چاپ اول,۱۳۷۵ .
 • -گیدئین,زیگ فرید , فضا,زمان,معماری ,ترجمه :منوچهر مزینی,شرکت انتشارات علمی-فرهنگی,چاپ اول۱۳۵۰ .
 • – قبادیان ,وحید- مبانی و مفاهیم در معماری معاصرغرب,دفتر پژوهشهای فرهنگی,تهران : ۱۳۸۲-
 • – دی کی چینگ ، فرانستیس ـ معماری،فرم ، فضا،نظم ـ ترجمه زهره قراگزلو – ۱۳۷۵ .
 • -joseph De Chiara,Juliusepanero, Time saver standard for interior designand spase planning .
 • -Robert yin,case study research; Design and Methods.(Thousand Oaks,Calif ; sage publications,1994)
 • -Staeder, scott, city center mile of operable paritions
 • – Harold Burris,Meyer and Edward C.Cole Theatres and Audioritoriums

•              – Little Ford , Amanda ,Sustainability at the Art and city center

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 52 = 56

error: متن محافظت شده!