معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو

ویلایی با معماری طبیعت گرا در کلرادو

این ویلا در زمینی به مساحت ۹۰۰۰ فوت مربع، در ارتفاعات کلرادو قرار گرفته است، بنایی که با دید خوب خود، نسبت به مناظر و مراتع و کوهستانهای اطرافش، به خودی خود خانه ای رویایی را پیش روی ما قرار میدهد. با نزدیک شدن به این ویلا، درب ورودی آن، باجزئیات بسیار خودنمایی می‌کند.

پس از ورود به خانه، با فضایی بزرگ که با رنگهای گرم و طبیعی مزین شده است، بهمراه شومینه سنگی بزرگی در مقابل ورودی نظرمان را بخود جلب می‌کند. الوارهای چوبی از درخت گردو، بصورت پرداخت شده و پرداخت نشده و نیز سنگ های طبیعی بزرگ، از دیگر جلوه های این خانه است.

در طبقه بالای این ویلای مجلل، دو اتاق خواب بهمراه حمامی بزرگ خودنمایی می‌کند. همچنین اتاقی با ظرفیت ۱۵۰۰ بطری نوشیدنی که بطرز بسیار زیبایی طراحی شده است، از دیگر زیباییهای این ویلا است.

 

معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" src="http://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-1.jpg" alt="معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" width="850" height="1154" srcset="https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-1.jpg 850w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-1-500x679.jpg 500w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-1-221x300.jpg 221w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-1-754x1024.jpg 754w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-1-600x815.jpg 600w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /> معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" src="http://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-2.jpg" alt="معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" width="850" height="567" srcset="https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-2.jpg 850w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-2-500x334.jpg 500w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-2-300x200.jpg 300w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-2-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /> معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" src="http://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-3.jpg" alt="معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" width="850" height="1263" srcset="https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-3.jpg 850w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-3-500x743.jpg 500w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-3-202x300.jpg 202w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-3-689x1024.jpg 689w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-3-600x892.jpg 600w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /> معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" src="http://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-4.jpg" alt="معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" width="850" height="635" srcset="https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-4.jpg 850w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-4-500x374.jpg 500w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-4-300x224.jpg 300w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-4-600x448.jpg 600w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /> معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" src="http://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-5.jpg" alt="معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" width="850" height="451" srcset="https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-5.jpg 850w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-5-500x265.jpg 500w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-5-300x159.jpg 300w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-5-600x318.jpg 600w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /> معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" src="http://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-6.jpg" alt="معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" width="850" height="1275" srcset="https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-6.jpg 850w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-6-500x750.jpg 500w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-6-200x300.jpg 200w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-6-683x1024.jpg 683w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-6-600x900.jpg 600w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /> معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" src="http://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-7.jpg" alt="معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" width="850" height="934" srcset="https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-7.jpg 850w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-7-500x549.jpg 500w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-7-273x300.jpg 273w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-7-600x659.jpg 600w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /> معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" src="http://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-8.jpg" alt="معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" width="850" height="1275" srcset="https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-8.jpg 850w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-8-500x750.jpg 500w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-8-200x300.jpg 200w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-8-683x1024.jpg 683w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-8-600x900.jpg 600w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /> معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" src="http://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-9.jpg" alt="معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" width="850" height="1275" srcset="https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-9.jpg 850w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-9-500x750.jpg 500w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-9-200x300.jpg 200w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-9-683x1024.jpg 683w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-9-600x900.jpg 600w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /> معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" src="http://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-10.jpg" alt="معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" width="850" height="1275" srcset="https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-10.jpg 850w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-10-500x750.jpg 500w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-10-200x300.jpg 200w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-10-683x1024.jpg 683w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-10-600x900.jpg 600w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /> معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" src="http://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-11.jpg" alt="معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" width="850" height="701" srcset="https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-11.jpg 850w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-11-500x412.jpg 500w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-11-300x247.jpg 300w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-11-600x495.jpg 600w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /> معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" src="http://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-12.jpg" alt="معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" width="850" height="1275" srcset="https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-12.jpg 850w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-12-500x750.jpg 500w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-12-200x300.jpg 200w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-12-683x1024.jpg 683w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-12-600x900.jpg 600w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /> معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" src="http://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-13.jpg" alt="معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" width="850" height="1250" srcset="https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-13.jpg 850w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-13-500x735.jpg 500w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-13-204x300.jpg 204w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-13-696x1024.jpg 696w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-13-600x882.jpg 600w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /> معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" src="http://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-14.jpg" alt="معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" width="850" height="1315" srcset="https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-14.jpg 850w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-14-500x774.jpg 500w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-14-194x300.jpg 194w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-14-662x1024.jpg 662w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-14-600x928.jpg 600w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /> معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" src="http://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-15.jpg" alt="معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" width="850" height="1315" srcset="https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-15.jpg 850w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-15-500x774.jpg 500w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-15-194x300.jpg 194w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-15-662x1024.jpg 662w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-15-600x928.jpg 600w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /> معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" src="http://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-16.jpg" alt="معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" width="850" height="739" srcset="https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-16.jpg 850w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-16-500x435.jpg 500w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-16-300x261.jpg 300w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-16-600x522.jpg 600w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /> معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" src="http://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-17.jpg" alt="معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" width="850" height="1275" srcset="https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-17.jpg 850w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-17-500x750.jpg 500w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-17-200x300.jpg 200w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-17-683x1024.jpg 683w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-17-600x900.jpg 600w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /> معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" src="http://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-18.jpg" alt="معماری داخلی طبیعت گرا ، با دید عالی ارتفاعات کلرادو" width="850" height="1275" srcset="https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-18.jpg 850w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-18-500x750.jpg 500w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-18-200x300.jpg 200w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-18-683x1024.jpg 683w, https://www.archome.ir/wp-content/uploads/2015/05/modern-ranch-archhome.ir-18-600x900.jpg 600w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" />

 

 

منبع: اختصاصی خانه معماری (در صورت تمایل به درج این مطلب در دیگر منابع، حتما فرم ذیل را تکمیل فرمایید)

[iphorm id=”2″ name=”برداشت مطلب”]

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 70 = 74

error: متن محافظت شده!