ثبت نام در دوره خصوصی

لطفا پیش از پر کردن فرم، به موارد ذیل توجه فرمایید:

  1. مدت زمان هر جلسه آموزشی 1.5 تا 3 ساعت (طبق توافق استاد و دانشجوی دوره) می باشد.
  2. روز و ساعت تشکیل کلاس، طبق توافق استاد و دانشجو خواهد بود. (پس از تکمیل فرم ثبت نام، هماهنگی صورت خواهد پذیرفت)
  3. ثبت نام در دوره های خصوصی میتواند “براساس مهارت” یا “براساس ساعت” انجام شود. (پیشنهاد میشود بعلت تخفیفهای مناسب، ثبت نام “براساس مهارت” را انخاب نمایید.)
نام دورهمقدار ساعتشهریه دوره
Autocad 2D155,250,000 تومان
Autocad 3D155,250,000 تومان
3Dmax206,900,000 تومان
Vray render155,250,000 تومان
Corona render155,250,000 تومان
Revit architecture258,750,000 تومان
Sketchup155,250,000 تومان
نام دورهمقدار ساعتشهریه دوره
Revit MEP155,250,000 تومان
Revit structure258,750,000 تومان
پرسپکتیو155,250,000 تومان
راندو و اسکیس مقدماتی155,250,000 تومان
راندو و اسکیس پیشرفته155,250,000 تومان
طراحی نما3010,500,000 تومان
طراحی داخلی10035,000,000 تومان