پیشنهاد دوره

میهمان گرامی شما در این صفحه خواهید توانست نام دوره ای را که میخواهید به نوبت آموزشی خانه معماری افزوده شود بهمراه تمامی روزها و ساعاتی که میتوانید در آن دوره شرکت نمایید به ما پیشنهاد دهید. کارشناسان ما فرم شما را دریافت نموده و دوره ای را مطبق با پیشنهاد شما در سریعترین زمان ممکن به لیست دوره ها خواهند افزود. بدیهی است هرچه بازه روزها و ساعتهای پیشنهادی شما بیشتر و گسترده تر باشد دوره مورد نظر شما زودتر به حدنصاب خواهد رسید.

لطفا تا بارگزاری فرم بردباری نمایید

 

error: متن محافظت شده!