نخستین برند تخصصی آموزش معماری در ایران – ۱

آخرین بروزرسانی جداول دوره ها: ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ – ۱۰:۳۰

تذکر مهم: در جداول ذیل، ۱۰% تخفیف ثبت نام از طریق سایت منظور شده است.

دوره های ۳Dmax و Vray و Corona

3DSMAX & VRAY
دو و چهارشنبه | ۱۷ الی ۱۹
— ظرفیت تکمیل شد —
تری‌دی‌اس‌مکس و وی‌ری معماری
مقدماتی تا حرفه ای (کاملا پروژه محور)
ارائه فیلم هر جلسه آموزشی (FULL HD)
ارائه ۷۰ ساعت فیلم دوره های قبل (FULL HD)
مدرک بین المللی (ILO)
حداکثر ظرفیت : ۹ نفر (هر نفر یک سیستم)
شهریه دوره : ۹۹۰ هزار تومان
ثبت نام از سایت : ۸۹۰ هزار تومان (۱۰% تخفیف)
3DSMAX & VRAY
یک و سه شنبه | ۱۰:۳۰ الی ۱۳
تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
(تاریخ قطعی است)
تری‌دی‌اس‌مکس و وی‌ری معماری
مقدماتی تا حرفه ای (کاملا پروژه محور)
ارائه فیلم هر جلسه آموزشی (FULL HD)
ارائه ۷۰ ساعت فیلم دوره های قبل (FULL HD)
مدرک بین المللی (ILO)
حداکثر ظرفیت : ۹ نفر (هر نفر یک سیستم)
شهریه دوره : ۹۹۰ هزار تومان
ثبت نام از سایت : ۸۹۰ هزار تومان (۱۰% تخفیف)
3DSMAX & VRAY
دو و چهارشنبه | ۱۴:۳۰ الی ۱۷
تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
(احتمالا” حداکثر ۲ هفته تاخیر)
تری‌دی‌اس‌مکس و وی‌ری معماری
مقدماتی تا حرفه ای (کاملا پروژه محور)
ارائه فیلم هر جلسه آموزشی (FULL HD)
ارائه ۷۰ ساعت فیلم دوره های قبل (FULL HD)
مدرک بین المللی (ILO)
حداکثر ظرفیت : ۹ نفر (هر نفر یک سیستم)
شهریه دوره : ۹۹۰ هزار تومان
ثبت نام از سایت : ۸۹۰ هزار تومان (۱۰% تخفیف)
3DSMAX & VRAY
پنجشنبه | ۱۴ الی ۱۸
تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۷/۰۵/۰۴
(احتمالا” حداکثر ۲ هفته تاخیر)
تری‌دی‌اس‌مکس و وی‌ری معماری
مقدماتی تا حرفه ای (کاملا پروژه محور)
ارائه فیلم هر جلسه آموزشی (FULL HD)
ارائه ۷۰ ساعت فیلم دوره های قبل (FULL HD)
مدرک بین المللی (ILO)
حداکثر ظرفیت : ۹ نفر (هر نفر یک سیستم)
شهریه دوره : ۹۹۰ هزار تومان
ثبت نام از سایت : ۸۹۰ هزار تومان (۱۰% تخفیف)
دوره های AUTOCAD و REVIT و نقشه کشی

REVIT ARCHITECTURE
دوشنبه ها | ۹:۳۰ الی ۱۳
تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
(تاریخ قطعی است)
رویت کامل معماری + فمیلی و مس و رندر و انیمیشن
مقدماتی تا حرفه ای (کاملا پروژه محور)
ارائه فیلم هر جلسه آموزشی (FULL HD)
ارائه ۵۰ ساعت فیلم دوره های قبل (FULL HD)
مدرک بین المللی (ILO)
حداکثر ظرفیت : ۹ نفر (هر نفر یک سیستم)
شهریه دوره : ۸۹۰ هزار تومان
ثبت نام از سایت : ۷۹۰ هزار تومان (۱۰% تخفیف)
AUTOCAD 2D&3D
چهارشنبه ها | ۱۰ الی ۱۳
تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
(تاریخ قطعی است)
اتوکد دو و سه بعدی + نقشه کشی معماری و سازه
مقدماتی تا حرفه ای (کاملا پروژه محور)
ارائه فیلم هر جلسه آموزشی (FULL HD)
ارائه ۵۰ ساعت فیلم دوره های قبل (FULL HD)
مدرک بین المللی (ILO)
حداکثر ظرفیت : ۹ نفر (هر نفر یک سیستم)
شهریه دوره : ۸۹۰ هزار تومان
ثبت نام از سایت : ۷۹۰ هزار تومان (۱۰% تخفیف)
REVIT ARCHITECTURE
شنبه ها | ۱۴ الی ۱۷
تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
(احتمالا” حداکثر ۲ هفته تاخیر)
رویت کامل معماری + فمیلی و مس و رندر و انیمیشن
مقدماتی تا حرفه ای (کاملا پروژه محور)
ارائه فیلم هر جلسه آموزشی (FULL HD)
ارائه ۵۰ ساعت فیلم دوره های قبل (FULL HD)
مدرک بین المللی (ILO)
حداکثر ظرفیت : ۹ نفر (هر نفر یک سیستم)
شهریه دوره : ۸۹۰ هزار تومان
ثبت نام از سایت : ۷۹۰ هزار تومان (۱۰% تخفیف)
AUTOCAD 2D&3D
شنبه ها | ۱۰ الی ۱۳
تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
(احتمالا” حداکثر ۲ هفته تاخیر)
اتوکد دو و سه بعدی + نقشه کشی معماری و سازه
مقدماتی تا حرفه ای (کاملا پروژه محور)
ارائه فیلم هر جلسه آموزشی (FULL HD)
ارائه ۵۰ ساعت فیلم دوره های قبل (FULL HD)
مدرک بین المللی (ILO)
حداکثر ظرفیت : ۹ نفر (هر نفر یک سیستم)
شهریه دوره : ۸۹۰ هزار تومان
ثبت نام از سایت : ۷۹۰ هزار تومان (۱۰% تخفیف)
دپارتمان معماری و معماری داخلی

نقشه خوانی و نقشه کشی معماری و سازه
یکشنبه ها | ۱۴:۳۰ الی ۱۷
— ظرفیت تکمیل شد—
نقشه کشی + اتوکد دو و سه بعدی
مقدماتی تا حرفه ای (کاملا پروژه محور)
ارائه فیلم هر جلسه آموزشی (FULL HD)
ارائه ۵۰ ساعت فیلم دوره های قبل (FULL HD)
مدرک بین المللی (ILO)
حداکثر ظرفیت : ۹ نفر (هر نفر یک سیستم)
شهریه دوره : ۸۹۰ هزار تومان
ثبت نام از سایت : ۷۹۰ هزار تومان (۱۰% تخفیف)
نقشه خوانی و نقشه کشی معماری و سازه
چهارشنبه ها | ۹:۳۰ الی ۱۳
تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
(تاریخ قطعی است)
نقشه کشی + اتوکد دو و سه بعدی
مقدماتی تا حرفه ای (کاملا پروژه محور)
ارائه فیلم هر جلسه آموزشی (FULL HD)
ارائه ۵۰ ساعت فیلم دوره های قبل (FULL HD)
مدرک بین المللی (ILO)
حداکثر ظرفیت : ۹ نفر (هر نفر یک سیستم)
شهریه دوره : ۸۹۰ هزار تومان
ثبت نام از سایت : ۷۹۰ هزار تومان (۱۰% تخفیف)
نقشه خوانی و نقشه کشی معماری و سازه
شنبه ها | ۱۰ الی ۱۳
تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
(احتمالا” حداکثر ۲ هفته تاخیر)
نقشه کشی + اتوکد دو و سه بعدی
مقدماتی تا حرفه ای (کاملا پروژه محور)
ارائه فیلم هر جلسه آموزشی (FULL HD)
ارائه ۵۰ ساعت فیلم دوره های قبل (FULL HD)
مدرک بین المللی (ILO)
حداکثر ظرفیت : ۹ نفر (هر نفر یک سیستم)
شهریه دوره : ۸۹۰ هزار تومان
ثبت نام از سایت : ۷۹۰ هزار تومان (۱۰% تخفیف)
دپارتمان نرم افزارهای سازه و عمران
نام دوره
طول دوره
نفرات
استاد
حضوری
مجازی
تاریخ شروع
زمان برگزاری
  
REVIT STRUCTURE
رویت کامل سازه
42ساعت
470 هزار تومان
2 تا 8
مهندس پاینده
1396/05/16
2 و 4 شنبه
18-20
ABAQUS
50 ساعت
970 هزار تومان
2 تا 8
مهندس پاینده
1396/05/21
1 و 3 شنبه
14-17
Etabs & Safe
100 ساعت
1.68 میلیون تومان
2 تا 8
دکتر بادپی
1396/05/21
2 شنبه
10-13
Safe
50 ساعت
980 هزار تومان
2 تا 8
دکتر جم
1396/05/22
2 شنبه، 9-13
Robot Structure
40 ساعت
890 هزار تومان
2 تا 8
مهندس فرامرزیار
1396/05/09
1 و 3 شنبه
15-17
Xsteel
50 ساعت
980 هزار تومان
2 تا 8
مهندس فرامرزیار
1396/05/08
1 و 3 شنبه
14-17
OpenSees
25 ساعت
450 هزار تومان
2 تا 8
مهندس پایور
1396/05/17
2 و 4 شنبه
14-17
Plaxis
35 ساعت
870 هزار تومان
2 تا 8
مهندس فرامرزیار
1396/05/24
2 و 4 شنبه
17-20
FLAC
40 ساعت
790 هزار تومان
2 تا 8
دکتر درویش
1396/05/28
1 و 3 شنبه
14-17
Sketchbook
20 ساعت
290 هزار تومان
2 تا 8
مهندس یاشار فردیس
1396/05/25
5 شنبه
10:30-13
Ecotect
20 ساعت
290 هزار تومان
2 تا 8
مهندس احمدرضا محمدی
1396/05/25
5 شنبه
10:30-13
دپارتمان آزمونهای حرفه ای
کد کلاس
نام دوره
طول دوره
استاد
تاریخ شروع
زمان برگزاری
پیش نیاز
کد کلاس
نام دوره
طول دوره
استاد
تاریخ شروع
زمان برگزاری
پیش نیاز
955301
کارشناس دادگستری
(ساختمان و معماری)
100 ساعت
990 هزار تومان
مهندسان
حشمت، اعلایی، منفرد
-
-
ندارد
955001
طراحی نظام مهندسی معماری
36 ساعت
570 هزار تومان
مهندس امین شفی زاده
1396/04/21
شنبه، 14-16
سه شنبه، 14-16
ندارد
955101
آمادگی آزمون نظارت معماری
34 ساعت
540 هزار تومان
مهندس مرتضی حشمتی
1396/04/28
یکشنبه، 14-16
چهار شنبه، 14-16
ندارد
955201
آمادگی آزمون اجرای معماری
32 ساعت
530 هزار تومان
مهندس پوریا اعلایی
1396/04/25
پنجشنبه، 14-16
ندارد
955201
آمادگی آزمون نظارت عمران
54 ساعت
670 میلیون تومان
دکتر داوری
1396/04/21
چهارشنبه، 14-17
ندارد
955201
آمادگی آزمون محاسبات عمران
54 ساعت
670 میلیون تومان
دکتر سید هاشمی
1396/04/20
شنبه، 18-16
سه شنبه، 18-16
ندارد
955201
آزمون تاسیسات مکانیکی
64 ساعت
970 هزار تومان
دکتر سید هاشمی
1396/04/25
یکشنبه، 14-17
چهار شنبه، 14-17
ندارد
955201
آزمون تاسیسات الکتریکی
55 ساعت
890 هزار تومان
دکتر سید هاشمی
1396/04/28
یکشنبه، 17-20
چهار شنبه، 17-20
ندارد
955201
آزمون نقشه برداری
75 ساعت
1.19 میلیون تومان
مهندس مانا
1396/04/24
شنبه، 17-20
سه شنبه، 17-20
ندارد
955301
بازرسی جوش
20 ساعت
380 هزار تومان
مهندس داریوش ناصری
-
دوشنبه، 16-18
پنج شنبه، 16-18
ندارد
دپارتمان تحصیلات تکمیلی
کد کلاس
نام دوره
طول دوره
استاد
تاریخ شروع
زمان برگزاری
پیش نیاز
کد کلاس
نام دوره
طول دوره
استاد
تاریخ شروع
زمان برگزاری
پیش نیاز
955301
زبان تخصصی معماری
30 ساعت
490 هزار تومان
مهندس
بادریان
-
شنبه و دوشنبه ها - 16 تا 20
ندارد
955301
ایستایی و فن ساختمان
عناصر و جزئیات
35 ساعت
570 هزار تومان
دکتر تمیمی
-
یکشنبه و چهارشنبه ها - 16 تا 20
ندارد
955301
تنظیم شرایط محیطی
تاسیسات ساختمان
40 ساعت
590 هزار تومان
مهندس آذرپناه
-
شنبه و دوشنبه ها - 16 تا 20
ندارد
955301
تاریخ معماری جهان
تاریخ معماری معاصر
40 ساعت
590 هزار تومان
مهندس صبوری
-
یکشنبه و چهارشنبه ها - 16 تا 20
ندارد
955301
درک عمومی معماری
مبانی نظری معماری
24 ساعت
370 هزار تومان
دکتر احمدی
-
سه شنبه و پنجشنبه ها - 16 تا 20
ندارد
955301
اسکیس معماری
40 ساعت
570 هزار تومان
مهندس صدیقی
-
شنبه و دوشنبه ها - 16 تا 20
ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 58 = 64

error: متن محافظت شده!