دپارتمان معماری و دکوراسیون داخلی

نام دوره
طول دوره
نفرات
حضوری
غیرحضوری
تاریخ شروع
زمان برگزاری
مـعـــمــــــــــاری
(برای غیر معماران)
۶۴۴ ساعت
۸.۵۸ میلیون تومان
۲ تا ۸
۱۳۹۶/۱۰/۰۲
شنبه ها
۱۰-۱۹
مـعـمـــــاری داخلی
۴۸۴ ساعت
۵.۸۷ میلیون تومان
۲ تا ۸
۱۳۹۶/۱۰/۰۷
۵ شنبه ها
۱۰-۱۹
نقشه خوانی و نقشه کشی
معماری + سازه
۵۲ ساعت
۶۹۰ هزار تومان
۲ تا ۸
۱۳۹۶/۰۷/۱۲
شنبه ها
۱۴-۱۶:۳۰
نقشه خوانی و نقشه کشی
الکتریکی + مکانیکی
۵۲ ساعت
۶۹۰ هزار تومان
۲ تا ۸
1396/05/05
پنجشنبه، 20-17
فاز ۲ معماری
۵۲ ساعت
۶۹۰ هزار تومان
۲ تا ۸
1396/04/14
دوشنبه، 13-15:30
چهارشنبه، 13-15:30
فاز ۲ سازه
۵۲ ساعت
۶۹۰ هزار تومان
۲ تا ۸
1396/04/12
دوشنبه، 13-15:30
چهارشنبه، 13-15:30
فنگ‌شویی
38 ساعت
370 هزار تومان
۲ تا ۸
1396/05/16
سه شنبه، 15-20
پتینه و دکوپاژ
34 ساعت
340 هزار تومان
۲ تا ۸
1396/05/14
یک شنبه، 15-17
سه شنبه، 15 تا 17
طراحی آشپزخانه و کابینت
36 ساعت
470 هزار تومان
۲ تا ۸
1396/05/22
دوشنبه، 12-10
ماکت سازی
32 ساعت
490 هزار تومان
۲ تا ۸
1396/05/08
دوشنبه، 18-15
راندوی معماری
30 ساعت
460 هزار تومان
۲ تا ۸
1396/04/16
یک شنبه، 15-17
سه شنبه، 15 تا 17
پرسپکتیو
28 ساعت
450 هزار تومان
۲ تا ۸
1396/04/17
دوشنبه، 13-15:30
چهارشنبه، 13-15:30
مصالح شناسی
24 ساعت
460 هزار تومان
۲ تا ۸
1396/04/24
دوشنبه، 18-15:30
چهارشنبه، 18-15:30