دپارتمان نرم افزار

کد کلاس
نام دوره
طول دوره
استاد
تاریخ شروع
زمان برگزاری
پیش نیاز
 
کد کلاس
نام دوره
طول دوره
استاد
تاریخ شروع
زمان برگزاری
پیش نیاز
941025
3Dmax - سطح 1
تری دی مکس و Vray معماری
80 ساعت
590 هزار تومان
مهندس امین شفی زاده
1395/04/10
سه شنبه و پنجشنبه - 17 تا 20
ندارد
941119
3Dmax - سطح 2
پست پروداکشن
100 ساعت
690 هزار تومان
مهندس امین شفی زاده
1395/04/14
شنبه و دوشنبه - 17 تا 20
3Dmax - سطح 1
تری دی مکس معماری
941119
Vray
25 ساعت
390 هزار تومان
مهندس امین شفی زاده
1395/04/14
شنبه و دوشنبه - 17 تا 20
-
941406
RHINO
60 ساعت
590 هزار تومان
مهندس حمید خمامی
1395/04/09
دوشنبه و چهارشنبه - 17 تا 20
ندارد
941710
Lumion
40 ساعت
490 هزار تومان
مهندس یاسمین بهبهانی
1395/04/24
پنجشنبه ها - 10:30 تا 13
ندارد
941508
Grasshopper
15 ساعت
190 هزار تومان
مهندس حمید خمامی
1395/04/23
دوشنبه و چهارشنبه - 15 تا 17
ندارد
951401
Auto cad
دو بعدی و سه بعدی
100 ساعت
690 هزار تومان
مهندس امین شفی زاده
1395/04/13
یکشنبه و چهارشنبه - 17 تا 20
ندارد
951201
سطح ۱ - دوره آموزش
کامل Revit معماری
60 ساعت
690 هزار تومان
مهندس امین شفی زاده
1395/04/15
سه شنبه و پنجشنبه - 15 تا 17
ندارد
951301
سطح ۲ - دوره کامل ساخت
Mass و Family در Revit
60 ساعت
690 هزار تومان
مهندس امین شفی زاده
1395/04/19
شنبه و دوشنبه - 15 تا 17
سطح ۱ - دوره آموزش
کامل Revit معماری
941612
Sketchup
30 ساعت
390 هزار تومان
مهندس علیرضا سرمست
1395/04/13
یکشنبه و سه شنبه - 14 تا 17
ندارد
941612
ABAQUS
50 ساعت
970 هزار تومان
مهندس پاینده
1395/04/15
یکشنبه و سه شنبه - 14 تا 17
ندارد
941612
Etabs & Safe
100 ساعت
1.68 میلیون تومان
دکتر بادپی
1395/04/17
یکشنبه ها - 9 تا 13
ندارد
941612
Safe
50 ساعت
980 هزار تومان
دکتر جم
1395/04/16
دوشنبه ها - 9 تا 13
ندارد
941612
Robot Structure
40 ساعت
890 هزار تومان
مهندس فرامرزیار
1395/04/15
یکشنبه و سه شنبه ها - 14 تا 17
ندارد
941612
Xsteel
50 ساعت
980 هزار تومان
مهندس فرامرزیار
1395/04/09
دوشنبه و چهارشنبه ها - 14 تا 17
ندارد
941612
OpenSees
25 ساعت
450 هزار تومان
مهندس پایور
1395/04/14
دوشنبه و چهارشنبه ها - 14 تا 17
ندارد
941612
Plaxis
35 ساعت
870 هزار تومان
مهندس فرامرزیار
1395/04/14
دوشنبه و چهارشنبه ها - 17 تا 20
ندارد
941612
FLAC
40 ساعت
790 هزار تومان
دکتر درویش
1395/04/20
یکشنبه و سه شنبه ها - 14 تا 17
ندارد
941806
Sketchbook
20 ساعت
290 هزار تومان
مهندس یاشار فردیس
1395/04/24
پنجشنبه ها - 10:30 تا 13
ندارد
941905
Ecotect
20 ساعت
290 هزار تومان
مهندس احمدرضا محمدی
1395/04/24
پنجشنبه ها - 10:30 تا 13
ندارد

دپارتمان معماری و معماری داخلی

کد کلاس
نام دوره
طول دوره
تاریخ شروع
زمان برگزاری
پیش نیاز
کد کلاس
نام دوره
طول دوره
تاریخ شروع
زمان برگزاری
پیش نیاز
9530001
نقشه خوانی و نقشه کشی
60 ساعت
890 هزار تومان
1395/04/10
پنجشنبه ها - 10 تا 12
ندارد
9531001
فاز 2 معماری
60 ساعت
890 هزار تومان
1395/04/14
دوشنبه و چهارشنبه - 13 تا 15:30
نقشه خوانی و نقشه کشی
9532001
فاز 2 سازه
60 ساعت
890 هزار تومان
1395/04/23
دوشنبه و چهارشنبه - 13 تا 15:30
نقشه خوانی و نقشه کشی
9532003
معماری داخلی
750 ساعت
4.9 میلیون تومان
1395/04/31
چهارشنبه و پنجشنبه - 13 تا 20
ندارد
9533001
فنگ‌شویی
25 ساعت
490 هزار تومان
1395/04/22
سه شنبه - 15 تا 20
معماری داخلی
9534001
پتینه و دکوپاژ
35 ساعت
590 هزار تومان
1395/04/20
یک شنبه و سه شنبه - 15 تا 17
معماری داخلی
9535001
طراحی آشپزخانه و کابینت
35 ساعت
590 هزار تومان
1395/04/21
دوشنبه ها - 12 تا 10
ندارد

دپارتمان آزمونهای حرفه ای

کد کلاس
نام دوره
طول دوره
استاد
تاریخ شروع
زمان برگزاری
پیش نیاز
کد کلاس
نام دوره
طول دوره
استاد
تاریخ شروع
زمان برگزاری
پیش نیاز
955301
کارشناس دادگستری
(ساختمان و معماری)
100 ساعت
990 هزار تومان
مهندسان
حشمت، اعلایی، منفرد
1395/03/19
شنبه و چهارشنبه ها - 16 تا 20
ندارد
955001
طراحی نظام مهندسی معماری
30 ساعت
570 هزار تومان
مهندس امین شفی زاده
1395/04/15
شنبه و سه شنبه ها - 10 تا 13
ندارد
955101
آمادگی آزمون نظارت معماری
30 ساعت
570 هزار تومان
مهندس مرتضی حشمتی
1395/04/22
یک شنبه وچهارشنبه ها - 17 تا 14
ندارد
955201
آمادگی آزمون اجرای معماری
30 ساعت
570 هزار تومان
مهندس پوریا اعلایی
1395/04/24
پنجشنبه ها - 14 تا 17
ندارد
955201
آمادگی آزمون نظارت عمران
110 ساعت
1.29 میلیون تومان
دکتر داوری
1395/04/23
چهارشنبه ها - 14 تا 17
ندارد
955201
آمادگی آزمون محاسبات عمران
110 ساعت
1.47 میلیون تومان
دکتر سید هاشمی
1395/04/20
شنبه و سه شنبه ها - 14 تا 17
ندارد
955201
آزمون تاسیسات مکانیکی
64 ساعت
970 هزار تومان
دکتر سید هاشمی
1395/04/27
یکشنبه و چهارشنبه ها - 14 تا 17
ندارد
955201
آزمون تاسیسات الکتریکی
55 ساعت
890 هزار تومان
دکتر سید هاشمی
1395/04/27
یکشنبه و چهارشنبه ها - 17 تا 20
ندارد
955201
آزمون نقشه برداری
75 ساعت
1.19 میلیون تومان
مهندس مانا
1395/04/20
شنبه و سه شنبه ها - 14 تا 17
ندارد
955301
بازرسی جوش
20 ساعت
380 هزار تومان
مهندس داریوش ناصری
1395/04/31
دوشنبه و پنجشنبه ها - 14 تا 17
ندارد

دپارتمان تحصیلات تکمیلی

کد کلاس
نام دوره
طول دوره
استاد
تاریخ شروع
زمان برگزاری
پیش نیاز
کد کلاس
نام دوره
طول دوره
استاد
تاریخ شروع
زمان برگزاری
پیش نیاز
955301
زبان تخصصی معماری
30 ساعت
490 هزار تومان
مهندس
بادریان
-
شنبه و دوشنبه ها - 16 تا 20
ندارد
955301
ایستایی و فن ساختمان
عناصر و جزئیات
35 ساعت
570 هزار تومان
دکتر تمیمی
-
یکشنبه و چهارشنبه ها - 16 تا 20
ندارد
955301
تنظیم شرایط محیطی
تاسیسات ساختمان
40 ساعت
590 هزار تومان
مهندس آذرپناه
-
شنبه و دوشنبه ها - 16 تا 20
ندارد
955301
تاریخ معماری جهان
تاریخ معماری معاصر
40 ساعت
590 هزار تومان
مهندس صبوری
-
یکشنبه و چهارشنبه ها - 16 تا 20
ندارد
955301
درک عمومی معماری
مبانی نظری معماری
24 ساعت
370 هزار تومان
دکتر احمدی
-
سه شنبه و پنجشنبه ها - 16 تا 20
ندارد
955301
اسکیس معماری
40 ساعت
570 هزار تومان
مهندس صدیقی
-
شنبه و دوشنبه ها - 16 تا 20
ندارد